Knight Online 1.298 SOACS Exchange Announcement Plugin

1.298 Soacs Server files dosyalarında hali hazırda düşen “Drop” ve anvil tarafında “Upgrade” duyuruları gerekli ayarları yaptığınızda otomatik olarak oyun içerisinde atmaktadır. Bu yazılımla birlikte SOACS’da eksik olan “Exchange” kutu, gem, fragment vb. kırdırma işlemlerini de oyun içerisinde duyuruya yansıtabileceksiniz. Öncelikle aşağıda verdiğim SQL kodları ile gerekli tabloları oluşturun.

CREATE TABLE [dbo].[_ARDA_EXCHANGE](
	[Num] [int] NOT NULL,
	[Strname] [varchar](200) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK__ARDA_EXCHANGE] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Num] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

CREATE TABLE [dbo].[_ARDA_EXCHANGE_BOX](
	[BoxNum] [int] NULL,
	[BoxName] [varchar](50) NULL
) ON [PRIMARY]

GO

Aşağıdaki kod ile Veritabanınız da bulunan Kutu, Gem, Fragment eşyalarını listeleyin ve _ARDA_EXCHANGE_BOX tablosuna ekleyin.

--//KUTU ISIMLERI
SELECT distinct(select ltrim(rtrim(strname)) from ITEM where num = ITEM_EXCHANGE.nOriginItemNum1) as Box from ITEM_EXCHANGE

Aşağıdaki kod ile Veritabanınız da bulunan Kutu, Gem, Fragment gibi kırdırma eşyalarından düşen eşyaları listeleyin ve oyun içerisinde duyurusunu görmek istediğiniz eşyaları _ARDA_EXCHANGE tablosuna ekleyin.

--//ITEMLERI LİSTELE
SELECT distinct nExchangeItemNum1 as ItemNum,(select ltrim(rtrim(strname)) from ITEM where num = ITEM_EXCHANGE.nExchangeItemNum1) as ItemName from ITEM_EXCHANGE
UNION
SELECT nExchangeItemNum2,(select ltrim(rtrim(strname)) from ITEM where num = ITEM_EXCHANGE.nExchangeItemNum2) from ITEM_EXCHANGE
UNION
SELECT nExchangeItemNum3,(select ltrim(rtrim(strname)) from ITEM where num = ITEM_EXCHANGE.nExchangeItemNum3) from ITEM_EXCHANGE
UNION
SELECT nExchangeItemNum4,(select ltrim(rtrim(strname)) from ITEM where num = ITEM_EXCHANGE.nExchangeItemNum4) from ITEM_EXCHANGE
UNION
SELECT nExchangeItemNum5,(select ltrim(rtrim(strname)) from ITEM where num = ITEM_EXCHANGE.nExchangeItemNum5) from ITEM_EXCHANGE order BY ItemNum asc 

Program tarafındaki ayarları yaptıktan sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Programın bulunduğu klasörün içinde ao.ini dosyasını açın. LogYolu kısmına sunucunuz da açık olan ItemManager klasörünün yolunu yazın. ConnectionString deki SQLNCLI11 yazısını ise sunucunuzda ki ODBC sürümüne uygun olanla değiştirin. Genel de 10.1 veya 11 olarak kullanılıyor. Artık program kullanıma hazır hale geldiğine göre çalıştırabilirsiniz. Oyun içerisinde oyuncu drop aldığında aşağıda ki resimde görüldüğü gibi listeye eklenecektir ve oyun içerisinde örnek olarak; “XX obtained Dark Vane from Blue Treasure Chest” tüm oyuncuların görebileceği şekilde bir duyuru alacaktır.

Program klasör içinde veya başka bir yerde ekstra olarak log tutmaz gece 12’den sonra liste sıfırlanacaktır.

Program packlidir. Virüs olarak algılayabilir.

Rar Şifresi: ko4me
Download Now