Knight Online 1.298 Drop Liste Oluşturucu

1.298 Veritabanınızda yer alan dropları ve grup dropların item isimleri oranları ve grup droplarda bulunan itemlerin isimlerini tamamiyle yansıtır. Veritabanınızda bulunan droplara göre açılışta gecikme yaşanabilir.

Rar Şifresi: ko4me
Download Now