Arşiv Personel İş Takip Otomasyonu

2016 – 2017 döneminde Gaziosmanpaşa Belediyesi | Kurum Arşivi için geliştirdiğim ufak çaplı “Personel İş Takip Otomasyonu”‘dur. Arşivde günlük yapılan işlerin kayıtlarının tutulması, raporlanması ve güvenli bir şekilde saklanması için hazırlamıştım.

3 Kademeli üyelik sistemini barındıran. IP Kontrolü ve aynı zamanda giriş ve çıkışları kontrol eden loglama sistemine sahip VB.NET & SQL tabanlı bir yazılımdı.
Otomasyonla ilgili resimler aşağıda yer almaktadır.